asociación de empresarios da pequena e mediana empresa de pontevedra aempe
  Inicio   |   Xunta directiva    |   Comunicación   |   Servizos   |   Formación   |   Bolsa de emprego   |   Asociarse   |   Contactar  
solicitar / recuperar clavesolicitar / recuperar clave
   asociado:
   
   Contrasinal:
   
   
 
   Asesoramento Fiscal e contable
   Asesoramento laboral e xurídico
   Outros Servizos
 
 
Servizos   Asesoramento Fiscal e contable


Asesoramento Fiscal e contable  

A través deste departamento fiscal e contable, e de maneira personalizada, na Asociación da Pequena e Mediana Empresa, realizamos accións  de asesoramento ós nosos asociados tanto en materia contable como na tramitación de impostos: 
   - Declaracións censais (MOD. 036,037)
   - Declaracións trimestrais(MOD.110,115,300,310,130,131,...)
   - Declaracións anuais (MOD 180,190,390,IRPF)

 

 

 

 

 

 

 
Nota LegalNOTA LEGAL