asociación de empresarios da pequena e mediana empresa de pontevedra aempe
  Inicio   |   Xunta directiva    |   Comunicación   |   Servizos   |   Formación   |   Bolsa de emprego   |   Asociarse   |   Contactar  
solicitar / recuperar clavesolicitar / recuperar clave
   asociado:
   
   Contrasinal:
   
  Nadal Pontevedra  
 
   Novas
   A Asociación
   Instalacións
   30 Aniversario AEMPE
   Convenios
   Boletín de Afiliación
 
 
Inicio   30 Aniversario AEMPE


Ponencias realizadas  

A continuación mostrámoslles as distintas ponencias celebradas durante o 30 Aniversario de AEMPE xunto coa súa Documentación Asociada:

. Novos Convenios IGAPE-PEMES, Reestructuración de pasivos e outros
. Factura Electrónica
. Marketing e comunicacións en Tempo de Oportunidades
. E-Learning e Novedades na Formación Continua dos Traballadores Activos
. A Empresa Familiar: Iniciativas ante a Crise   documentación  
DescargaPonencia Convenios IGAPE-PEMES DescargaPonencia Factura Electrónica DescargaPonencia Marketing e Comunicacións
DescargaPonencia E-Learning DescargaPonencia Empresa Familiar
Planning xornadas Pemes  

ampliar

"A creación de novas Empresas e o crecemento das pequenas e medianas (PYMES) son factores esenciais para a creación de emprego e de oportunidades de formación para os xóvenes", Con ésta introducción o Consello da CE do 13/03/2000 firmaba a decisión 2000/228CE, no punto de interese estratéxico de "desenvolver o espíritu de Empresa"

Hoxe máis que nunca éste espíritu necesita dun apoio especial, pola Administración, poñendo a disposición tódolos medios e recursos necesarios, pola Sociedade, adquirindo unha maior concienciación empresarial, e por suposto, polas Empresas, afrontando con tódolos medios posibles unha situación neste momento adversa pero da  que teñen que sair fortalecidas

Cando se deron os primeros pasos na organización destos Actos non estaba tan presente a actual crise económica. Cambiou ostensiblemente a situación, pero elo non implica ningunha modificación, ni tan sequera de criterios na selección de temas a desenvolver nestas xornadas Técnicas, senón que, polo contrario, reforzan, en xeral, o interese sobre os que xa estaban previstos, os que se lles vai a situar nun "tiempo" máis real, e en busca dunhas conclusións-aportacións máis inmediatas.

Alguén dixo que unha crise como a que está introducíndose na nósa sociedade económica implica un gravísimo PROBLEMA, pero á par xenera unha cadea de OPORTUNIDADES, e é aquí onde AEMPE e o séus asociados queren estar.


10 DECEMBRO

• 16:00  Acreditación e entrega de Documentación.

• 16:30  Acto de Apertura das Xornadas.

• 17:00  Ponencia
Muller e Mercado de Traballo
- Pilar Cancela Rodríguez, Directora Xeral de Relacións Laborais.

• 17:45  Ponencia
Nuevos Convenios IGAPE-PYMES, Reestructuración de Pasivos y Otros 
- Felix Alfonsín Comedeiro, Director de Convenios de Caixanova.

• 18:30  Descanso, Coffee breack.

• 19:00  Ponencia
Factura Electrónica
- Isaac Rubio Jiménez, Responsable Dpto. Innovación de Caixanova.

• 19:45  Ponencia
Marketing y Comunicaciones en Tiempo de  Oportunidades
- Isidro Fernández De la Calle, Gerente Marketing Empresas - R.

 

11 DECEMBRO

• 16:30  Ponencia
E-Learning y Novedades en la Formación Contínua de los Trabajadores Activos
- Lucía Acuña Paredes, Secretaria General de ANCED.


• 17:15  Ponencia

La Negociación Colectiva en la Actual Situación de Crisis
- Demetrio Ángel Fernández López, Presidente del Consello Galego de Relación Laborais.

• 18:00  Descanso, Coffee breack.

• 18:30  Ponencia
Crisis, Pequeña Empresa y Ajuste de Plantilla
- José Mª Casas de Ron, Jefe de la Inspección de Trabajo de Pontevedra.

• 19:30  Ponencia
La Empresa Familiar: Iniciativas ante la Crisis
- Manuel Baldelana Garayo
- José Antonio Blanco Hierro.
UNILCO-Noroeste.

• 20:00  Panel / Mesa Redonda.

• 20:45  Conclusión Xornada.

 

12 DECEMBRO

• 19:30  Conferencia de Clausura
¿La Crisis, Hasta Cuándo?
- Fernando González Urbaneja, Presidente de la Asociación de la prensa de Madrid.

• 20:30  Presentación Acto 30 Aniversario.

• 20:45  Entrega Distincións 30 Aniversario AEMPE.

• 21:15  Clausura xornadas Pymes e 40 Aniversario.

• 22:00  Conclusión Actos.

• 22:30  Cena Clausura.


subirXornadas Pemes  

ampliar
A Asociación de Empresarios da Pequena e Mediana Empresa (AEMPE), co motivo da celebración do 30 Aniversario da súa fundación, levará a cabo o desenvolvemento dunhas xornadas dirixidas a tódas as Pymes de Pontevedra, nas que se tratarán temas sobre:

• Xestión Financieira Empresarial

• Xestión de Recursos

• Novas Fórmulas

• Novos EnfoquesOs actos terán lugar os días 10 11 e 12 de Decembro no Auditorio de Caixanova en Pontevedra (Praza San José).   documentación  
LinkDescargar triptico (Planning) das xornadas LinkDescargar cartel das xornadas

subir 
Nota LegalNOTA LEGAL